Dokumenty

Śmierć bliskiej osoby wymaga dopełnienia licznych formalności z nią związanych. Poniżej przygotowaliśmy dla Państwa listę dokumentów, niezbędnych do zorganizowania pochówku:

Dokumenty potrzebne do załatwienia aktu zgonu (USC):

• Karta zgonu wystawiona przez lekarza
• Dowód osobisty osoby zmarłej
• Książeczka wojskowa jeżeli zmarł mężczyzna przed 50 rokiem życia
• Akt urodzenia oraz akt małżeństwa zmarłego (w miarę możliwości)
• Paszport osoby zmarłej.

USC wydaje trzy skrócone odpisy aktu zgonu oraz dokonuje z urzędu wymeldowania osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego. Czynności związane z rejestracją zgonu wolne są od opłaty skarbowej.

Dokumenty potrzebne do załatwienia zasiłku pogrzebowego ZUS i KRUS:

• Akt zgonu
• Odcinek renty lub emerytury zmarłego(ej)
• Faktura wystawiona przez zakład pogrzebowy

Dokumenty wymagane do wypłaty zasiłku pogrzebowego:

• Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego ( ZUS Z-15)
• Skrócony odpis aktu zgonu
• Oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank
• Dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane).

Po przekazaniu niezbędnych dokumentów i podpisaniu stosowanych oświadczeń przejmiemy wszelkie formalności urzędowe.
Na spotkaniu wspólnie omówimy szczegóły dotyczące pochówku, tak abyśmy mogli przygotować ceremonię zgodnie z Państwa oczekiwaniami.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek ZUS Z-15

Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego z ZUS. Dotyczy osób, które posiadały świadczenie ZUS lub w przypadku braku ubezpieczenia osoby zmarłej ale ubezpieczeniu ZUS podlega wnioskodawca

Wniosek KRUS

Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego z KRUS. Dotyczy osób, które posiadały świadczenie KRUS lub w przypadku braku ubezpieczenia osoby zmarłej ale ubezpieczeniu KRUS podlega wnioskodawca.

Upoważnienie zakładu pogrzebowego

Druk upoważnienia Zakładu Pogrzebowego „ANIOŁ” do złożenia zlecenia przelania zasiłku pogrzebowego na konto Zakładu Pogrzebowego

Oświadczenie o dotychczasowym niezłożeniu wniosku

Druk oświadczenia niezbędny do złożenia kompletu dokumentów w ZUS, dotyczących wypłaty zasiłku pogrzebowego. Oświadczenie rodziny o dotychczasowym niezłożeniu wniosku.

Oświadczenie dot. dokumentu tożsamości

Druk oświadczenia niezbędny do złożenia kompletu dokumentów w ZUS, dotyczących wypłaty zasiłku pogrzebowego. Zgoda na kserokopię dowodu tożsamości wnioskodawcy (członka rodziny zmarłego).

Upoważnienie do odbioru zwłok

Upoważnienie podpisane przez rodzinę do odbioru zwłok osoby zmarłej.